wybierz: Skierniewice | Łowicz | Brzeziny | Rawa Maz.

Etap szkolny
Etap rejonowy
Etap wojewódzki"Zadaniem każdego człowieka jest być twórcą własnego życia:
człowiek ma uczynić z niego arcydzieło sztuki".

Jan Paweł II


Konkurs pięknego czytania KSIĄŻKA MÓWI


Zapraszamy do udziału w konkursie KSIĄŻKA MÓWI. Konkurs jest skierowany do uczniów klas VII - VIII szkół podstawowych oraz do szkół średnich z terenu województwa łódzkiego. Sugerowane jest, żeby finalistów etapu szkolnego Konkursu wyłoniono w dniu 16 października 2020 r. Dyrektor szkoły po wyłonieniu 2 laureatów etapu szkolnego zgłasza szkołę do etapu rejonowego w Bibliotekach Pedagogicznych Województwa Łódzkiego, według podziału zamieszczonego w załączniku nr 1, w terminie do 23 października 2020 r. na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. Zgłoszenie należy przesłać drogą elektroniczną jako skan.
Celem Konkursu jest rozwijanie czytelnictwa przez zainteresowanie i poznanie twórczości Karola Wojtyły późniejszego Papieża Św. Jana Pawła II, upowszechnianie jego myśli, rozważań na uniwersalne tematy takie jak życie, śmierć, wiara, moralność, sztuka, poezja, teatr, przyjaźń, miłość, rodzina, wolność, solidarność, patriotyzm, Ojczyzna - w roku upamiętniającym Wielkiego Polaka. Dodatkowo również kształcenie języka i umiejętność pięknego czytania oraz praca nad dykcją poprzez głośne czytanie.
Zachęcamy do realizacji projektu w Państwa Placówce. Jesteśmy przekonani, że projekt pozytywnie wpłynie na czytelnictwo wśród uczniów i ich rodzin.