menu: Skierniewice | Łowicz | Brzeziny | Rawa Maz.

konferencja dla nauczycieli i bibliotekarzy 10 maja 2019 roku


W dniu 10 maja 2019 r. odbyła się konferencja pt.: "#BIBLIOTEKA", zorganizowana przez Bibliotekę Pedagogiczną w Skierniewicach, Bibliotekę Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach oraz Miejską Bibliotekę Publiczną w Skierniewicach. Konferencja kierowana była do nauczycieli, w tym nauczycieli bibliotekarzy, bibliotekarzy i innych osób zainteresowanych książką i czytelnictwem. Tematyka konferencji związana była ściśle ze społeczną akcją promowania czytelnictwa oraz popularyzowania działalności bibliotek w ramach ogólnopolskich obchodów TYGODNIA BIBLIOTEK 2019.

    Głównymi celami przedsięwzięcia było:
  • - upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży,
  • - promowanie nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych w czytelnictwie,
  • - budowanie wizerunku Województwa Łódzkiego w 100-lecie jego powstania.

Wśród prelegentów wystąpili praktycy - bibliotekarze z Gminnej Biblioteki Publicznej w Bulkowie - Pani Natalia Maćkiewicz oraz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi - Pan Marcin Paszkowski, a także wykładowca z Zakładu Współczesnego Języka Polskiego Uniwersytetu Łódzkiego - Pani dr Katarzyna Burska. Były to bardzo interesujące prelekcje, które dostarczyły uczestnikom wielu wrażeń i inspirujących pomysłów do pracy z użytkownikami bibliotek.

Konferencja objęta była honorowym Patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego - Pana Grzegorza Schreibera, Łódzkiego Kuratora Oświaty - Grzegorza Wierzchowskiego, Prezydenta Miasta Skierniewice - Krzysztofa Jażdżyka oraz Jego Magnificencji Rektora prof. dr. Daniela Stosa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach.

W konferencji wzięły udział 63 osoby: dyrektorzy, nauczyciele i bibliotekarze.

Galeria zdjęć » »

Organizatorzy


Serdecznie zapraszamy na konferencję pt.
#BIBLIOTEKA

Konferencja zorganizowana w ramach obchodów Tygodnia Bibliotek, której celem jest zachęcanie uczniów do czytania książek, rozbudzanie ich zainteresowań literackich, promowanie nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych w czytelnictwie. Prelegenci przedstawią aktualne metody i formy zachęcające do aktywnego czytania.

Tematyka konferencji jest zgodna z kierunkami polityki oświatowej państwa oraz Narodowym Programem Rozwoju Czytelnictwa realizowanym przez biblioteki.

Miejsce konferencji:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach, ul. Batorego 64C, 96-100 Skierniewice; budynek E, biblioteka

Termin:
10.05.2019 r. godz. 10.30-14.00

Uczestnicy:
nauczyciele bibliotekarze, bibliotekarze, nauczyciele języka polskiego oraz inne osoby zainteresowane

Patronat honorowy

Patronat medialny