menu: Skierniewice | Łowicz | Brzeziny | Rawa Maz.

OGŁOSZENIA, OFERTY

źródło: Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

Szanowni Państwo,
Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego uprzejmie informuje, iż dokonano zmiany Regulaminu gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Łódzkiego - wprowadzone zmiany dostosowują Regulamin do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("RODO").
W związku z powyższym zmianie uległ formularz Wniosku o przyznanie pomocy zdrowotnej.

Uprzejmie prosimy w najbliższym naborze wniosków (do końca października br.) o stosowanie wyłącznie nowego formularza wniosku.

Regulamin » »
Wniosek i oświadczenie» »

Regulamin i formularze dostępne są również na stronie https://www.lodzkie.pl/edukacja/pomoc-zdrowotna

źródło: Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

Szanowni Państwo,
Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego informuje o ogłoszeniu XII edycji jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o zamieszczenie, przekazanej w załączniku informacji wraz z regulaminem i wnioskami, na stronach internetowych Państwa placówek w celu jak najszerszego rozpropagowania konkursu.
Dziękuję.

Regulamin » »
Wniosek dla uczniów» »
Wniosek dla studentów» »
Nabór wniosków» »

źródło: Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

Budżet Obywatelski Samorządu Województwa Łódzkiego 2018
Budżet Obywatelski Samorządu Województwa Łódzkiego 2018 to nowa propozycja, której celem jest włączenie mieszkańców województwa łódzkiego do decydowania o przeznaczeniu części jego budżetu na wybrane przez nich zadania. Dzięki pomysłowości i kreatywności obywateli naszego województwa można zrealizować przedsięwzięcia, które pozwolą na nowo ukazać obszary współpracy i umocnić wspólnotowe więzi. Jego celem jest też wzmocnienie poczucia tożsamości regionalnej i przynależności do blisko 2,5 mln społeczności Ziemi Łódzkiej. więcej » »

Harmonogram spotkań » »
Plakat 1 » » Plakat 2 » »

źródło: Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

Uprzejmie przypominamy, że dnia 25 października 2016 roku Sejmik Województwa Łódzkiego Uchwałą nr XXIX/385/16 przyjął Regulamin gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Łódzkiego. więcej » »

Regulamin » »
Wniosek oraz oświadczenie » »